0 Kč

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ
Mezinárodní volání se vztahuje na jákekoliv zahraniční číslo.



Region                           

Volání zahraničí                 

SMS do zahraničí                 

MMS do zahraničí                    

Region 0

6,99 Kč/min.

2,99 Kč

7,50 Kč

Region 1

6,99 Kč/min.

2,99 Kč

7,50 Kč

Region 2

11,00 Kč/min.

2,99 Kč

7,50 Kč

Region 3

25,00 Kč/min.

2,99 Kč

7,50 Kč

Region 4

45,00 Kč/min.

2,99 Kč

7,50 Kč



MEZINÁRODNÍ ROAMING
Mezinárodní roaming se vztahuje na dobu kdy jste v zahraničí a voláte do ČR nebo do jiné země.


Zóna           

Odchozí volání                      

Příchozí volání

Odchozí SMS

Odchozí MMS

Roaming data

Zóna 1

jako v ČR / mimo EU 5,50 Kč/min

neúčtuje se

jako v ČR / mimo EU 2,95 Kč

jako v ČR / mimo EU 6,60 Kč

jako v ČR

Zóna 2

33,00 Kč/min.

19,50 Kč/min.

11,00 Kč

7,50 Kč

7,70 Kč/MB

Zóna 3

63,00 Kč/min.

35,00 Kč/min.

17,00 Kč

7,50 Kč

300,00 Kč/MB




Zóna                          

Tarifikace odchozího volání

Tarifikace příchozího volání

Tarifikace datových přenosů

Zóna 1

60+1 / mimo EU 30+1

1+1

1+1 kB

Zóna 2

60+60

60+60

100+100 kB

Zóna 3

60+60

60+60

100+100 kB

health

Pokud chcete v zahraničí využívat všechny služby stejně jako v České republice (odchozí i příchozí hovory, odchozí i příchozí SMS), je třeba, aby byl Váš mobilní telefon zaregistrován v síti některého z podporovaných roamingových partnerů. Výchozí nastavení Vašeho mobilního telefonu je takové, že se bude automaticky snažit vyhledat preferovanou síť z Camel operátorů. Vyčkejte proto s ručním nastavením do té doby, než zjistíte, kam se automaticky zaregistroval Váš mobilní telefon. Pokud síť Camel operátora bude mít nízký signál nebo špatné pokrytí, telefon si automaticky vybere jinou síť s lepším signálem. Z takto zaregistrovaného telefonu Vám nepůjdou uskutečňovat odchozí hovory. Je to z bezpečnostního důvodu, který zabraňuje nežádoucím výdajům v případě ztráty nebo krádeže SIM.

test

Nastavte si své volání přesně podle Vašich potřeb
S tarifem "TAK AKORÁT" jste to vy, kdo určuje pravidla Vašeho volání.


CHCI VÍCE INFORMACÍ

Otestujte si MODROU simka TV na 14 dní zdarma

ikona_tv_samoobsluha.png

Teď už nebude TV určovat čas vám, ale vy určujete, kdy a kde se budetet dívat na svůj oblíbený pořad a to až 7 dní nazpět!  Otestujte si naší TV na 14 dní zdarma. Testovat můžete v TV, noteboouku, tabletu nebo vašem mobilním telefonu. 

Žádat o test zdarma můžete ZDE: